XSMB 30 ngày - Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB 30 ngày

Chọn ngày và tỉnh cần xem

Đang tải dữ liệu

Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất (từ ngày 07/05/2023 đến ngày 07/06/2023)

Ngày Giải Đặc Biệt Ngày Giải Đặc Biệt
06/06 83079 22/05 32754
05/06 00081 21/05 45297
04/06 04408 20/05 70452
03/06 00370 19/05 22317
02/06 71963 18/05 22632
01/06 95921 17/05 67949
31/05 88961 16/05 19031
30/05 20765 15/05 90956
29/05 85867 14/05 67753
28/05 79459 13/05 19949
27/05 96237 12/05 84102
26/05 36191 11/05 63134
25/05 20319 10/05 97996
24/05 19966 09/05 58546
23/05 95972 08/05 44481

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T4, 31-05-2023 88961
Tháng trước CN, 07-05-2023 88060
Năm 2022 T3, 07-06-2022 87525
Năm 2021 T2, 07-06-2021 26422
Năm 2020 CN, 07-06-2020 88039
Năm 2019 T6, 07-06-2019 43073
Năm 2018 T5, 07-06-2018 45882
Năm 2017 T4, 07-06-2017 35870
Năm 2016 T3, 07-06-2016 62752
Năm 2015 CN, 07-06-2015 53295
Năm 2014 T7, 07-06-2014 40639
Năm 2013 T6, 07-06-2013 42634
Năm 2012 T5, 07-06-2012 06606
Năm 2011 T3, 07-06-2011 43838
Năm 2010 T2, 07-06-2010 41555
Năm 2009 CN, 07-06-2009 27150
Năm 2008 T7, 07-06-2008 12486
Advertisements
X
miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet