Lô gan miền Bắc – Thống kê lo gan XSMB

Advertisements
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
09 13 lần 22/05/2023 24 lần
14 13 lần 22/05/2023 33 lần
03 9 lần 26/05/2023 31 lần
47 9 lần 26/05/2023 29 lần
86 9 lần 26/05/2023 28 lần
95 9 lần 26/05/2023 28 lần
11 8 lần 27/05/2023 27 lần
01 8 lần 27/05/2023 24 lần
31 8 lần 27/05/2023 23 lần
32 7 lần 28/05/2023 26 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
47 - 74 7 lần 28/05/2023 13 lần
59 - 95 7 lần 28/05/2023 15 lần
49 - 94 6 lần 29/05/2023 13 lần
68 - 86 5 lần 30/05/2023 13 lần
13 - 31 4 lần 31/05/2023 13 lần
78 - 87 4 lần 31/05/2023 13 lần
17 - 71 3 lần 01/06/2023 14 lần
18 - 81 3 lần 01/06/2023 18 lần
27 - 72 3 lần 01/06/2023 12 lần
02 - 20 2 lần 02/06/2023 11 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 27 lần 08/05/2023 56 lần
4 18 lần 17/05/2023 66 lần
1 10 lần 25/05/2023 70 lần
9 9 lần 26/05/2023 51 lần
3 8 lần 27/05/2023 59 lần
5 7 lần 28/05/2023 58 lần
2 3 lần 01/06/2023 67 lần
6 2 lần 02/06/2023 56 lần
7 1 lần 03/06/2023 41 lần
0 0 lần 04/06/2023 61 lần
Đuôi 2 số cuối giải ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 13 lần 22/05/2023 47 lần
2 12 lần 23/05/2023 78 lần
6 11 lần 24/05/2023 56 lần
9 7 lần 28/05/2023 71 lần
7 6 lần 29/05/2023 61 lần
5 5 lần 30/05/2023 61 lần
1 3 lần 01/06/2023 58 lần
3 2 lần 02/06/2023 60 lần
0 1 lần 03/06/2023 57 lần
8 0 lần 04/06/2023 70 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 17 lần 18/05/2023 58 lần
6 14 lần 21/05/2023 66 lần
2 11 lần 24/05/2023 64 lần
0 8 lần 27/05/2023 52 lần
4 7 lần 28/05/2023 56 lần
1 5 lần 30/05/2023 63 lần
3 3 lần 01/06/2023 67 lần
9 2 lần 02/06/2023 45 lần
7 1 lần 03/06/2023 54 lần
8 0 lần 04/06/2023 59 lần
X
miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet